โรงเรียนท่าชีวิทยาคม
- หมู่ที่ 2  ตำบลน้ำพุ  อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
เบอร์โทรศัพท์ 077-348104
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชมแปลงเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนท่าชีวิทยาคม
เนื่องด้วยโรงเรียนท่าชีวิทยาคม  มีแปลงพืชเกษตรพอเพียง  ซึ่งทางโรงเรียนได้มุ้งเน้นปลูกพืชกินได้
หลากหลายชนิดในบริเวณโรงเรียน เช่น ชะอม ผักกูด  ผักกินใบ (มะม่วงหินมะพาน ใบผักหวาน  ในมันปู)  ใบเตย  เงาะ  มะพร้าว  กล้วย  
มอลเบอร์รี่  มะละกอ  มะนาว  ตะลิงปิง  และปาร์มน้ำมัน รวมทั้งการเลี้ยงปลาในบ่อปลาธรรมชาติ  เป็นต้น
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2562,13:35   อ่าน 306 ครั้ง