โรงเรียนท่าชีวิทยาคม
- หมู่ที่ 2  ตำบลน้ำพุ  อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
เบอร์โทรศัพท์ 077-348104
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
facebook โรงเรียนท่าชีวิทยาคม
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 63
VTR รับการประเมินเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนท่าชีวิทยาคม
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 63
ศึกษาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 63
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน แบบ 102/27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 63
โรงเรียนท่าชีวิทยาคมได้รับรางวัลบุคลากรแต่งชุดผ้าไทยยอดเยี่ยมระดับจังหวัด
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 62
นิเทศติดตาม โรงเรียนทุจริตศึกษา ครั้งที่ 1
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 62
รางวัลชนะเลิศ แข่งขันอ่านทำนองเสนาะ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 62
กิจกรรมพิธีไหว้ครู วันที่ 20 มิถุนายน 2562
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 62
เชิญชมแปลงเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนท่าชีวิทยาคม
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 62